projektowanie, projekt instalacji, analiza wykonalności, koncepcja techniczna

kosztorysowanie, biogaz, gaz ziemny, gazociąg, przyłącze gazu, stacja redukcyjna

Paszportyzacja urządzeń ciśnieniowych

Opracowanie dokumentacji technicznej (odtworzenie dokumentacji) niezbędnej do przekazania zbiorników oraz instalacji ciśnieniowych pod nadzór Urzędu Dozoru Technicznego.

Zakres prac obejmuje

  • pomiary grubości ścian i dennic zbiornika,
  • zestawienia osprzętu,
  • rysunki zestawieniowe zbiornika,
  • rysunki schematu podłączeń i usytuowania,
  • obliczenia wytrzymałościowe elementów zbiornika w odniesieniu do rzeczywistych wymiarów i parametrów pracy,
  • wykonanie opisu sposobu pracy zbiornika,
  • wykonanie próby szczelności zbiornika,
  • oznakowanie zbiornika zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Ciekawostki

Coś się niebawem pojawi...

Biuro Doradztwa Technicznego ADVITECH Franciszek Wydra

43-523 Pruchna, ul. Kilisztwo 6, 504-017-863

designed by FranekW