projektowanie, projekty instalacji, analizy wykonalności

kosztorysowanie, biogaz, gaz ziemny, gazociągi

Przedmiot działalności

  • Rozwój i wdrażanie technologii służących produkcji energii cieplnej oraz elektrycznej z ekologicznych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem biogazowni rolniczych.
  • Realizacja pełnego spektrum usług związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem oraz odbiorem technicznych inwestycji związanych z biogazem, gazem ziemnym oraz kogeneracją.
  • Budowa gazociągów, stacji redukcyjno-pomiarowych, kotłowni gazowych, przyłączy domowych oraz instalacji wewnętrznych gazu.
  • Wytwarzanie zbiorników i aparatów ciśnieniowych zgodnie z wymaganiami Dyrektywy Ciśnieniowej 97/23/WE.

Ciekawostki

Coś się niebawem pojawi...

Biuro Doradztwa Technicznego ADVITECH Franciszek Wydra

43-523 Pruchna, ul. Kilisztwo 6, 504-017-863

designed by FranekW